Etap 1: koncepcja programowa

Rudawa-Młoszowa orientacja

Etap 1.1 : Koncepcja programowa

Plany sytuacyjne po spotkaniach informacyjnych zostały zaktualizowane i znajdują się poniżej w części „Raport z konsultacji społecznych”.

Raport z konsultacji społecznych dla projektu: „Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Rudawa – Młoszowa”.
Raport zawiera część opisową oraz plany sytuacyjne.