Prace projektowe na etapie Koncepcji Programowej dobiegają końca.

Odbywają się ostatnie Rady Techniczne i planowane posiedzenia ZOPI i KOPI. W koncepcji programowej odniesiono się do wniosków zgłaszanych podczas spotkań informacyjnych z gminami i mieszkańcami. Trwają prace związane z badaniem podłoża gruntowego pod inwestycję. Materiały projektowe z rozwiązaniami koncepcyjnymi zamieszczono w zakładce: do pobrania. Z uwagi na ogłoszone postępowanie przetargowe dla „Opracowania dokumentacji projektowej STEŚ-R wraz z uzyskaniem decyzji DŚU dla budowy obwodnicy Chrzanowa i Trzebini w ciągu drogi…

Read More