Trwają prace w zakresie:
• pomiarów geodezyjnych w terenie w celu wykonania mapy do celów projektowych
• inwentaryzacji przyrodniczej
• opracowania analizy i prognozy ruchu; wykonano pomiary ruchu w terenie
• opracowania programu badań geofizycznych
• opracowania Wielowariantowej Koncepcji Programowej