AKTUALNOŚCI DO DNIA 16.01.2024 r.

Trwa procedura uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: 02.2023 r. – Pełnomocnik złożył do Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 06.2023 r. – złożono wniosek o zawieszenie postępowania w związku z trwającymi pracami projektowymi związanymi ze zwiększeniem zakresu przebudowy gazu wysokiego ciśnienia. 06.2023 r. – Burmistrz Gminy Krzeszowice zwrócił się o opinie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia…

Read More

AKTUALNOŚCI DO DNIA 31.03.2023 r.

Trwa procedura uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: 02.2023 – złożono do Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; 02.2023 – otrzymano pismo z Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach w/s wezwania do uzupełnienia wniosku; 03.2023 – przedłożono uzupełnienie wniosku do Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach.   Materiały projektowe z rozwiązaniami w zakresie wariantu wynikowego Wielowariantowej Koncepcji Programowej zamieszczono w zakładce: do pobrania – „WARIANT WYNIKOWY INWESTYCJI – etap WKP”.  …

Read More

Prace projektowe na etapie Koncepcji Programowej dobiegają końca.

Odbywają się ostatnie Rady Techniczne i planowane posiedzenia ZOPI i KOPI. W koncepcji programowej odniesiono się do wniosków zgłaszanych podczas spotkań informacyjnych z gminami i mieszkańcami. Trwają prace związane z badaniem podłoża gruntowego pod inwestycję. Materiały projektowe z rozwiązaniami koncepcyjnymi zamieszczono w zakładce: do pobrania. Z uwagi na ogłoszone postępowanie przetargowe dla „Opracowania dokumentacji projektowej STEŚ-R wraz z uzyskaniem decyzji DŚU dla budowy obwodnicy Chrzanowa i Trzebini w ciągu drogi…

Read More