Odbywają się ostatnie Rady Techniczne i planowane posiedzenia ZOPI i KOPI.

W koncepcji programowej odniesiono się do wniosków zgłaszanych podczas spotkań informacyjnych z gminami i mieszkańcami.
Trwają prace związane z badaniem podłoża gruntowego pod inwestycję.

Materiały projektowe z rozwiązaniami koncepcyjnymi zamieszczono w zakładce: do pobrania.

Z uwagi na ogłoszone postępowanie przetargowe dla „Opracowania dokumentacji projektowej STEŚ-R wraz z uzyskaniem decyzji DŚU dla budowy obwodnicy Chrzanowa i Trzebini w ciągu drogi krajowej DK79” zakres projektu rozbudowy drogi krajowej DK79 Rudawa-Młoszowa zostaje ograniczony do km 373+620 tj. do miejscowości Filipowice.