Trwa procedura uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

  • 02.2023 – złożono do Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
  • 02.2023 – otrzymano pismo z Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach w/s wezwania do uzupełnienia wniosku;
  • 03.2023 – przedłożono uzupełnienie wniosku do Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach.

 

Materiały projektowe z rozwiązaniami w zakresie wariantu wynikowego Wielowariantowej Koncepcji Programowej zamieszczono w zakładce: do pobrania – „WARIANT WYNIKOWY INWESTYCJI – etap WKP”.

 

Obecnie trwają prace w zakresie opracowania:

  • dokumentacji geologiczno-inżynierskiej
  • Projektu Budowalnego