Trwa procedura uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

 • 02.2023 r. – Pełnomocnik złożył do Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 • 06.2023 r. – złożono wniosek o zawieszenie postępowania w związku z trwającymi pracami projektowymi związanymi ze zwiększeniem zakresu przebudowy gazu wysokiego ciśnienia.
 • 06.2023 r. – Burmistrz Gminy Krzeszowice zwrócił się o opinie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
 • 06.2023 r. – otrzymano postanowienie RDOŚ w Krakowie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko.
 • 07.2023 r. – postępowanie w sprawie wydania decyzji zostało zawieszone przez Burmistrza Gminy Krzeszowice.
 • 09.2023 r. – Pełnomocnik złożył do Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach wniosek o podjęciu zawieszonego postępowania w przedmiotowej sprawie.
 • 10.2023 r. – Burmistrz Gminy Krzeszowice postanowił podjąć postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 • 11.2023 r. – otrzymano postanowienie od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
 • 12.2023 r. – otrzymano postanowienie Burmistrza Gminy Krzeszowice o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

 

Zakończyła się procedura zatwierdzenia Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej:

 • 08.2023 r. – Marszałek Województwa Małopolskiego zatwierdził Dokumentację geologiczno-inżynierską.

 

Materiały projektowe z rozwiązaniami w zakresie wariantu wynikowego Wielowariantowej Koncepcji Programowej zamieszczono w zakładce: do pobrania – „WARIANT WYNIKOWY INWESTYCJI – etap WKP”.

 

Obecnie trwają prace w zakresie opracowania:

 • Projektu Budowalnego